سیستم انبار داری

بخش بزرگی از دارایی های شما در انبارهای شما قرار دارند. بنابراین نگهداری اجناس، طبقه بندی آنها و مدیریت ورود و خروج آنها امری اجتناب ناپذیر است. آگاهی از کالاهای موجود در انبار، میزان گردش یک کالای خاص، دسترسی سریع به مکان کالا در انبار، کاردکس کالا، گروه بندی و طبقه بندی کالا، انبار گردانی، کنترل موجودی و نقطه سفارش، ثبت عملیاتهای انبارداری از قبیل رسید و حواله انبار و چندین امکان دیگر از جمله امکانات نرم افزار انبارداری شرکت تاو می باشد. نرم افزار انبار به کمک شما می آید تا از روش سنتی قبلی جدا شوید و به کارهای خود سرعت و دقت بیشتری بدهید.

فهرست