سیستم اتوماسیون

اگر با ثبت و جستجو و پیگیری نامه ها و اسناد موسسه خود مشکل دارید، اگر مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی دارید و قصد دارید این مکاتبات به بهترین نحو ممکن انجام شود و پیگیری آن آسان باشد بهتر است از نرم افزار های اتو ماسیون اداری استفاده نمائید. بعضی از امکانات سیستم اتوماسیون اداری شرکت تاو به شرح زیر می باشد.

فهرست